Activităţi

Conferințe. Club de Dezbateri.

Această activitate constă în organizarea unor conferințe-colocviu săptămânale în cadrul cărora studenții abordează teme interdisciplinare sub îndrumarea unui expert în domeniu, în conformitate cu un program de formare stabilit anual.

Datorită sesiunilor în cadrul acestor întâlniri, studenții dobândesc cultură generală pentru a înțelege lumea și societatea, dezvoltându-și capacitatea de reflecție și judecată critică dincolo de domeniile specifice carierei urmate.

Activități academice

În fiecare an universitar se organizează activități îndreptate către completarea dezvoltării academice a studenților. Seminariile, conferințele și consilierea oferită de directorul de studii și de studenți din anii terminali sunt doar câteva dintre avantajele oferite de Stejarul – Campus Universitar.

În fiecare an se organizează festivitățile de deschidere și de încheiere a anului universitar, cu “Ceremonia de oferire de eșarfe”. Studenții de anul trei, aleși de Comitetul de Conducere, primesc Eșarfa – distincție universitară specifică acestor instituții educaționale. În cadrul aceleiași ceremonii, cei care s-au remarcat printr-o bună colaborare, preocupare permanentă pentru propria formare universitară, dar și promovarea idealurilor urmărite la Stejarul – Campus Universitar, primesc Eșarfa de Onoare.

Studiu

Studiul este activitatea principală a studentului, iar la Stejarul – Campus Universitar încercăm să ușurăm drumul studenților în acest sens. Studenții beneficiază de săli amenajate pentru a putea studia multe ore în liniște și cu seriozitate. Biblioteca și Sala de Computere facilitează accesul la sursele de cunoaștere.

În plus, în fiecare an se organizează întâlniri de studiu, în cadrul cărora un grup de studenți se dedică pregătirii în profunzime a examenelor, pe parcursul mai multor zile. Mediul de studiu face ca orele să fie mai productive. Experiența arată că randamentul școlar crește în timpul sesiunilor de examene.

Profesioniști

La Stejarul – Campus Universitar în fiecare an se desfășoară inițiative pentru orientarea și trezirea preocupărilor profesionale ale studenților și îmbunătățirea posibilităților acestora de integrare pe piața muncii. Sunt promovate întâlniri cu profesioniști pentru a cunoaște din sursă directă și îndeaproape diferite întreprinderi și instituții.

Cultura

O formare culturală solidă este esențială în viața oricărui student. Stejarul – Campus Universitar mizează pe cultură astfel încât studenții înșiși să fie protagoniștii diverselor inițiative derulate pe parcursul anului: vizite la muzee, cercuri literare, promovarea lecturii, participarea la concerte, concursuri literare, ateliere de pictură, proiecții de documentare și cicluri de film etc.

Solidaritate

Spiritul universitar s-a caracterizat întotdeauna printr-o preocupare reală pentru problemele sociale. Solidaritatea este unul dintre fundamentele formării universitare oferite de Stejarul – Campus Universitar, aici organizându-se pe toată durata anului numeroase activități prin care sunt ajutați cei nevoiași. Câteva exemple sunt vizitele la săraci și bătrâni, îngrijirea bolnavilor, sprijinirea familiilor nevoiașe, realizarea de activități cu copii neprotejați etc.

Sport

SportMens sana in corpore sano. Viața sportivă Stejarul – Campus Universitar este intensă și se reflectă în numeroasele activități organizate de studenți pe parcursul anului școlar: excursii, meciuri de fotbal, plimbări cu bicicleta, cu canoe etc.