Formare

 

Aceștia sunt cei patru piloni considerați temelia vieții studențești și a unei formări cu adevărat universitare. Toate activitățile organizate la Stejarul – Campus Universitar contribuie la formarea personală a studenților, promovând excelența în fiecare dintre aceste domenii.

 

Profesioniști

Excelența profesională este fundamentul pe care se sprijină o adevărată educație universitară, deoarece în profesie se pun în practică virtuțile și idealurile dobândite. Stejarul – Campus Universitar se angajează să identifice la fiecare student aspirațiile profesionale, astfel încât toți să obțină cele mai bune rezultate academice. În acest sens, este inestimabil sprijinul oferit de profesori și consilieri, pentru ca studenții să-și dezvolte obiceiul de a studia și să aibă ambiții profesionale. Mediul de lucru, ordinea și valorificarea timpului sunt semne ale identității Stejarul – Campus Universitar.

 

 

Angajați

Prin formarea oferită se urmărește ca studenții să devină persoane capabile să-i ajute pe ceilalți și să contribuie decisiv la crearea unei societăți mai bune. Pentru aceasta este obligatoriu ca ei să știe să relaționeze cu ceilalți: să se cunoască și să se înțeleagă între ei, să comunice adecvat, să admită diferențele, să soluționeze dileme, să ia decizii și să-și asume consecințele acestora etc. Cea mai bună metodă de a deprinde aceste competențe este prin viața în comun a studenților. Din acest motiv, la Stejarul – Campus Universitar se acordă o mare importanță participării tuturor la organizarea și derularea activităților, precum și realizării în mod responsabil a sarcinilor. În felul acesta, studenții învață să lucreze cu ceilalți, să dea și să asculte ordine, să se corecteze când este necesar, să-i slujească pe alții și să aprecieze munca celorlalți.

 

Responsabili

Tipul de conviețuire promovat la Stejarul – Campus Universitar îi ajută decisiv pe studenți să-și dezvolte capacitatea de raționament, să dea dovadă de coerență în acțiuni și de o afectivitate echilibrată. Dorim ca, în anii cruciali ai universității, studenții să atingă maturitatea personală, devenind pe deplin responsabili. Dezvoltarea personală se obține pornind de la cunoașterea de sine și dezvoltarea calităților prin conviețuire armonioasă. Acesta este obiectivul principal al activității de formare de la Stejarul – Campus Universitar, aplicat în toate activitățile organizate.

 

Activi

Acest domeniu le include pe cele trei anterioare și, în plus, urmărește să scoată în evidență faptul că fiecare student este protagonist activ al formării sale și participă la pregătirea celorlalți dedicându-și timp unul altuia pentru a-și împărtăși preocupările, bucuriile, activitățile solidare și pentru a sta împreună.