Organizare

 

Asociația Muntele Alb

Stejarul – Campus Universitar este un proiect al Asociației Muntele Alb, asociație non-profit recunoscută de statul român, care și-a început activitatea în România în anul 2009. Munca acestei asociații este inspirată de principiile și valorile creștine, promovate în toate activitățile desfășurate.

Asociația Muntele Alb realizează și alte activități sociale și de formare, cum ar fi Club Juvenil Linx și Centrul de Dezvoltare Socială Stejarul.

 

conducereComitetul de Conducere

Comitetul de Conducere își asumă responsabilitatea pentru activitățile desfășurate și funcționarea campusului universitar. Veghează la derularea proiectului educațional al instituției ce constituie rațiunea sa de a fi.

Director

JOSÉ IGNACIO MIR MONTES. FILOZOF

Subdirector

VINICIUS ALMENDRA DA SILVA. INGINER INFORMATICIAN

Secretar

LUDWIG GEBHARD. INGINER CHIMIST

 

studiiDepartamentul de Studii

Activitatea Departamentului de studii este de a orienta activitatea academică a studenților, pentru ca ei să se simtă mulțumiți de facultatea urmată, de a-i sfătui în alegerea disciplinelor de studiu. Rezultatul este îmbunătățirea rezultatelor academice.

Director de studii

VINICIUS ALMENDRA DA SILVA. INGINER INFORMATICIAN

 

decanatDecanat

Principala sa misiune este de a fi în slujba celorlalți studenți. Membrii se întrunesc săptămânal pentru a promova noi proiecte, a coordona activitatea diferitelor comisii și a veghea pentru existența unei atmosfere plăcute în cămin.

Decan

JUAN GRIÑAN CIRIA. ABSOLVENT LA A.S.E.

 

comisiiComisii

Sunt alese pentru a pune în practică și executa diferitele inițiative sau proiecte. Sunt mici grupuri de lucru, flexibile, alcătuite din studenți. Numărul comisiilor poate varia anual. În prezent există următoarele comisii:

  • Internă și socială: dedicată bunei funcționări a căminului și promovării activităților solidare;
  • Petreceri și sport: planificarea și organizarea petrecerilor și a activităților sportive;
  • Culturală și profesioală îndreptată către promovarea activităților culturale și de orientare profesională ce au loc în cămin în fiecare săptămână.

 

capelanCapelan

Ideile de inspirație creștină se reflectă, la Stejarul – Campus Universitar, printre alte aspecte, în figura capelanului, care îi însoțește în dezvoltarea lor spirituală pe studenții ce o doresc și care coordonează diferitele activități cu caracter voluntar cum ar fi celebrarea zilnică a Sfintei Liturghii, organizarea de cursuri de reculegere spirituală, timpul de rugăciune, adorația euharistică o dată pe lună, etc.

Capelan

PR. XAVERIU QUESADA